Adw. Tomasz Wierzbicki

Adw. Tomasz Wierzbicki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe o profilu „Bankowość” w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Studium dla Dyrektorów Finansowych – „Zarządzanie finansami firmy”, a także kurs dla doradców inwestycyjnych. Prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego i cywilnego i gospodarczego. Specjalizuje się w problematyce przestępczości komputerowej. Jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej.

  tomasz.wierzbicki@vocanda.pl