O Nas

O nas

Kancelaria Adwokacka adw. Tomasza Wierzbickiego zajmuje się udzielaniem profesjonalnej pomocy prawnej zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Zatrudniamy wysoko kwalifikowany zespół osób, który czuwa nad sprawną obsługą Kancelarii.

Adwokat Tomasz Wierzbicki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe o profilu „Bankowość” w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Studium dla Dyrektorów Finansowych – „Zarządzanie finansami firmy”, a także kurs dla doradców inwestycyjnych. Prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego i prawa gospodarczego. Specjalizuje się w problematyce przestępczości komputerowej. Jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Kierujący Kancelarią adwokat Tomasz Wierzbicki posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw zarówno Klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. Kompleksowe wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają zaoferować najwyższą jakość usług. W ramach wykonywanej działalności:

  • udzielamy porad prawnych,
  • sporządzamy stosowne pisma procesowe, środki odwoławcze oraz opinie prawne,
  • reprezentujemy strony przed Sądami i innymi organami,
  • prowadzimy pertraktacje ugodowe

Systematyczny rozwój i doskonalenie narzędzi pracy, przede wszystkim korzystanie ze środków przekazu elektronicznego zapewnia ciągłość kontaktu z Klientami. Kancelaria adwokata Tomasza Wierzbickiego dysponuje zarówno wiedzą, doświadczeniem, jak i fachowym zapleczem pozwalającym na skuteczne prowadzenie trudnych i skomplikowanych spraw naszych Klientów. Pełen profesjonalizm świadczonych usług potwierdza liczne i stale powiększające się grono naszych Klientów.